Zavřít dialog
Please Wait

Ochrana osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů

Veškeré případně poskytnuté osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelu jejich zpracování, po nezbytnou dobu, subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vykonávat veškerá další práva daná jim právními předpisy. Osobní údaje zpracováváme pouze v případech, kdy nám je sami poskytnete.

Souhlas a omezené využívání

Svoje osobní a firemní údaje (e-mailovou adresu, jméno a příjmení, adresu, telefon atd.) nám sdělujete zcela dobrovolně. Poskytnutím těchto údajů a odsouhlasením jejich zpracování vyjadřujete zároveň souhlas s tím, že tyto údaje mohou být shromažďovány, zpracovávány a využívány pro účely kontaktování, správy kontaktů, ochrany našich oprávněných obchodních zájmů či pro jiné Vámi uvedené účely. Nebudou shromažďovány, zpracovávány ani využívány pro žádné jiné účely. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností od okamžiku jeho odvolání.

Jednotlivé verze Souhlasů se zpracováním osobních údajů:

Verze Platnost Dokument
1.0 / 2018 1.5.2018 - stále platný

Komu poskytujeme vaše osobní údaje a za jakým účelem

Níže uvádíme veškeré způsoby zpracovávání dat, která mají charakter osobních údajů dle platné legislativy.

Údaje nezbytné pro dokončení a doručení objednávky

Přepravní společnosti: abychom vám mohli doručit zboží, předáváme přepravní společnosti vaše jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail. Přepravní společnost dále nijak vaše údaje nevyužívá.

Další zpracovávané údaje

Formuláře na webu: na webu používáme různé formuláře, např. formulář pro objednávku. U těchto formulářů vyžadujeme nezbytně nutné údaje, např. pro komunikaci s vámi. Tyto údaje dále nijak nevyužíváme.
Měření statistik: sbíráme data o návštěvnosti našeho webu pomocí cookies za účelem statistického vyhodnocování a optimalizování stránek tak, aby byl pro uživatele přívětivější a aby se u nás uživatel cítil příjemně.
Platforma: programátorské práce na našem webu zajišťuje externí poskytovatel, který má přístup k datům uložených v databázi. Tato data využívá k účelům potřebným pro provoz webu. Poskytovatel platformy dále nijak vaše údaje nevyužívá.
 

Právo přístupu a veřejný přehled postupů při zpracování osobních údajů

Na žádost Vám písemně v souladu s platnými zákonnými předpisy sdělíme, zda ukládáme nějaké Vaše osobní údaje a o jaké osobní údaje se ujedná. Kromě toho máte v souladu s platnými právními předpisy právo požadovat například opravu, zákaz zpracování nebo vymazání takových osobních údajů.

Bezpečnost dat

K ochraně dat (proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob) uplatňuje naše firma technická a organizační opatření na zabezpečení dat. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována podle vývoje dostupných technologií.

Dotazy ohledně ochrany osobních údajů

Máte-li nějaký dotaz ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji, můžete se na nás obrátit na kontaktech uvedených níže:

Firma: ing. Zdeněk Peřina
Fakturační adresa: Klentnice 43, 692 01 Mikulov
Adresa penzionu: Klentnice 194, 692 01
IČ: 63432871 DIČ: CZ6509231036,

Telefon (majitel, degustace): +420 739 349 579
Telefon (ubytování): +420 733 520 985
E-mail: perina@vinarstvi.cz
URL: www.vinoperina.cz

 

Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.